Resident: Cecilia Rebergen

Disfunctional variations door Cecilia Rebergen

Cecilia Rebergen (1991) werkt als artist in residence mee aan EXODUS de Tentoonstelling. Het hier getoonde Disfunctional variations is maakt geen deel uit van de tentoonstelling.

Het werk van Cecilia Rebergen kenmerkt zich door een speelse baldadigheid. Door te breken met regels zoekt zij de grenzen op van haar materiaal, het idee en zichzelf als kunstenaar. Voor haar is het loslaten van verwachtingen en wensen de enige manier om vrij te kunnen spelen met haar werk. Daarbij accepteert zij alle risico’s die haar handelingen met zich meebrengen, met alle vervormende, mogelijk destructieve gevolgen van dien. De juiste flow in deze krachtmeting bepaalt voor een substantieel deel de kwaliteit van het eindresultaat.

Aan het fysieke vormen van de sculptuur gaat een heel ander soort fase vooraf. Die fase staat juist in het teken van verdieping, concentratie en zorgvuldigheid. Oude manuscripten en andere geschriften zijn het uitgangspunt in haar recente werk. Haar op de sculpturen geschilderde letters en tekens zijn een onderzoek naar de kern van schrift. Door een schrift te schilderen, probeert zij het te doorgronden. De samenkomst van verfijnd cultuurhistorisch onderzoek en het oer-lichamelijk optreden in haar werk zorgt voor grootse, verwrongen en toch elegante sculpturen.  De spanning die deze botsing van tegengestelden veroorzaakt, raakt voor Rebergen het wezen van het kunstenaarschap en het menszijn. Zoals zij zelf zegt:

“Hebben we onze dierlijkheid echt losgelaten of slechts gevernist met een dun laagje cultuur? Is het mogelijk om met systemen en indelingen onszelf en onze omgeving te begrijpen? Zijn we boven de natuur verheven of staan we er middenin? Een verschuiving van denken vindt plaats van ‘de mens als centrum van het universum’ naar ‘een onderdeel zijn van’. Mijn sculpturen representeren die mens; een fysiek lichaam: krachtig, chaotisch, aanraakbaar en oncontroleerbaar; en een intellect: gestudeerd, systematisch en berekenend.

Tijdens de residentie voor EXODUS op Buitenplaats Doornburgh zal Rebergen haar onderzoek in geschriften verder verdiepen voor de creatie van nieuw werk. De hier afgebeelde werken zijn eerder gemaakt en betreffen dus niet haar inzending voor EXODUS.