Toestemming, vergoeding en randvoorwaarden

Door deel te nemen aan de Open Call, ge je akkoord met een aantal randvoorwaarden en vergoedingen. Lees ze vóór je je werk inzendt, goed door.

De toegangspoort van Buitenplaats Doornburgh (foto Elsbeth Pilz)

Toestemming, vergoeding en randvoorwaarden

Hieronder vind je meer informatie over de toestemming, vergoeding en randvoorwaarden van deelname aan de Open Call EXODUS. EXODUS is uitgeschreven en georganiseerd door Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh in seizoen 2022/2023.

Je kunt onderstaande tekst ook downloaden. Klik hier.

Voorwaarden deelname Open Call

Kunstenaars werkend in alle kunstdisciplines kunnen tot 15 november 2022 nieuw of bestaand werk insturen, of ontwerpen voor nog te maken werk. Een curerende commissie onder leiding van Yuki Kho beoordeelt alle inzendingen. Een beschrijving van toestemming, vergoeding en randvoorwaarden voor deelname staat hieronder beschreven.

Online presentatie en groepstentoonstelling op locatie

De curerende commissie selecteert uit alle inzendingen 60 werken voor presentatie in een online tentoonstelling vanaf oktober 2022 op www.exodus.nu. Deze groeiende online tentoonstelling gaat dus al tijdens de looptijd van de Open Call van start. Gedurende de looptijd wordt de website aangevuld met nieuwe kunst.

Uit de 60 gekozen werken volgt een definitieve selectie van tenminste 24 kunstwerken, die vanaf maart 2023 te zien is in een groepstentoonstelling op Buitenplaats Doornburgh vlakbij Utrecht.

onder welke voorwaarden en toestemming kun je exposeren in deze kloostertuin
De kloostertuin van Buitenplaats Doornburgh

Residentie

Er is één residentieplek beschikbaar bij Buitenplaats Doornburgh in de periode januari – maart 2023. Voor deze plek komen uitsluitend inzendingen van nog uit te werken plannen of ontwerpen in aanmerking. Voor deze residentieplek kun je je aanmelden via het inschrijfformulier. De curerende commissie selecteert de resident.

Toestemming, vergoeding en randvoorwaarden

Toestemming
Door werk in te zenden voor de Open Call EXODUS, bevestig je akkoord te zijn met het online presenteren van je werk via de website van het project (www.exodus.nu) en de websites en sociale media van de coproducenten en partners Bijbels Museum, Buitenplaats Doornburgh, De Werkelijkheid en The Turn Club (indien je werk voor de online presentatie wordt geselecteerd). Voor de online tentoonstelling zijn maximaal 60 plekken beschikbaar. De curerende commissie bepaalt welke werken hiervoor kwalificeren.

Door werk in te zenden voor de Open Call EXODUS, bevestig je akkoord te zijn met opname in de groepstentoonstelling EXODUS in Buitenplaats Doornburgh (indien jouw werk daarvoor wordt geselecteerd), in de periode van 23 maart t/m 24 september 2023, of – indien het overheidsbeleid deze data voor een tentoonstelling niet toelaat – een nader te bepalen periode van zes maanden. Voor de groepstentoonstelling zijn maximaal 24 plekken beschikbaar (selectie geschiedt door de curerende commissie).

Dit akkoord omvat eveneens de openbaarmaking van jouw werk op de websites en sociale media van de coproducenten en partners Bijbels Museum, Buitenplaats, De Werkelijkheid en The Turn Club, alsmede de opname van je werk in drukwerk (folders, tentoonstellingsboekjes).
Met je inzending voor de Open Call EXODUS, bevestig je ten slotte akkoord te zijn met het fotograferen en/of filmen van jouw werk (als dat geselecteerd wordt) en het door de organisatie ter beschikking stellen van (dit) beeldmateriaal aan pers en media. Het akkoord/De toestemming zoals in het bovenstaande omschreven geldt in het kader van promotie vooraf, tijdens en in het kader van de verslaglegging en archivering achteraf van het project EXODUS en met vermelding van naam kunstenaar, titel werk en naam fotograaf.

Vergoeding

De makers van de 24 kunstwerken die worden geselecteerd voor de groepstentoonstelling op Buitenplaats Doornburgh ontvangen een nader vast te stellen honorarium van het Bijbels Museum. De Richtlijn Kunstenaarshonorarium vormt hierbij het vertrekpunt. De kunstenaar dient hiervoor een factuur dient te sturen aan het Bijbels Museum na ondertekening van een overeenkomst met het Bijbels Museum, waarin het bedrag en de factuurgegevens worden gespecificeerd.

Voor de 36 kunstwerken die niet worden geselecteerd voor de groepstentoonstelling in Buitenplaats Doornburgh, maar wel online zijn gepresenteerd, is per kunstwerk een vergoeding van € 175 ex btw van het Bijbels Museum beschikbaar. De kunstenaar dient hiervoor een factuur te sturen aan het Bijbels Museum. Over de wijze en het moment van factureren, ontvang je tijdig informatie.

Randvoorwaarden

Buitenplaats Doornburgh is een voormalig klooster, gebouwd in de jaren 60 van de vorige eeuw. Het gebouw is niet geklimatiseerd. Door in te zenden ga je ermee akkoord dat – indien jouw werk wordt geselecteerd voor de groepstentoonstelling in Buitenplaats Doornburgh – dit gepresenteerd wordt in een niet-geklimatiseerde ruimte. Werk dat niet geschikt is voor de presentatie gedurende zes maanden in een dergelijke niet-geklimatiseerde ruimte, dient niet te worden ingestuurd.

Kunstenaars wier werk deel uitmaakt van de groepstentoonstelling op Buitenplaats Doornburgh zijn zelf verantwoordelijk voor het (laten) transporteren van hun werk op door ons nog vast te stellen dagen en halen het werk na de tentoonstelling zelf op. Het Bijbels Museum vergoedt hiervoor reiskosten op basis van 0,19 cent per km of op basis van 2e klas OV.

De kunstwerken in de groepstentoonstelling op Buitenplaats Doornburgh worden ‘van spijker tot spijker’ verzekerd door Buitenplaats Doornburgh via een kunstverzekering. De kunstenaar dient de marktwaarde van het voor de groepstentoonstelling geselecteerde kunstwerk op te geven. In de verzekering wordt opgenomen dat de ruimte niet geklimatiseerd is, en dat eventuele schade aan het werk die daarmee verband houdt, niet door de verzekeraar wordt vergoed.

Door deelname aan het project verklaar je bereid te zijn actief bij te dragen aan publieksontwikkeling voor de tentoonstelling in Buitenplaats Doornburgh. Zo ben je aanwezig bij de opening en bij één gezamenlijk nader te bepalen publieksactiviteit gedurende de tentoonstellingsperiode (bv een ‘artist talk’ over je werk of een rondleiding door de tentoonstelling waarin jij jouw eigen visie geeft op de tentoonstelling en specifiek meer vertelt over jouw werk), verleen je medewerking aan media-optredens zoals interviews en plaats je gedurende de tentoonstellingsperiode enkele keren berichten over (jouw bijdrage aan) de tentoonstelling op je eigen website en sociale media.

Deelname

Deelname is mogelijk tot 15 november 2022. Incomplete of te laat binnengekomen aanmeldingen nemen we niet in behandeling. Volg de onderstaande stappen voor deelname:

 1. Lees deze voorwaarden goed door
 2. Vul het Google Form volledig in via deze link: https://forms.gle/2K1qdpx9TfXWF41UA
 3. Mail vanuit het mailadres dat je op het Google Form hebt opgegeven je beeldbijlagen, CV, en omschrijving van je werk naar: inzending@exodus.nu
  Let op: inzendingen kunnen alleen geaccepteerd worden als ze bestaan uit een ingezonden, volledig ingevuld Google Form, vergezeld van voornoemde bijlagen via de mail aan inzending@exodus.nu

Beeldbijlagen

Houd je aan de voorwaarden voor het versturen van beeldbijlagen, en let goed op de juiste notering van bestandsnamen.

Foto’s:

 • Stuur minimaal 2 en maximaal 10 losse foto’s op. We accepteren de bestandvormen JPG of TIFF. De beelden moeten een kwaliteit hebben van minimaal 2MB. Let op: we nemen geen PDF’s mee in de beoordeling.
 • Geef je bestand de titel: ‘Naam kunstenaar, titel werk’ Bijvoorbeeld: j.jansen_rodezee.jpg

Beschrijving:

 • Beschrijf het werk in maximaal 400 woorden en stuur dit in als een los tekstdocument. Dus bijvoorbeeld een .doc of .txt bestand. Let op: we nemen geen PDF’s mee in de beoordeling.
 • Geef je bestand de titel: ‘Naam kunstenaar, titel werk’ Bijvoorbeeld: j.jansen_rodezee.doc

Video’s:

 • Het insturen van een video van je werk is niet verplicht, wel mogelijk. Geef bij het aanleveren van een video duidelijk aan of het gaat om een video-kunstwerk OF om een registratie van een ander kunstwerk op video. Lever je video aan met een link en beschrijving van max. 400 woorden in een Word document of .doc. Als de video in een afgeschermde omgeving staat, zorg dan dat het wachtwoord duidelijk in het document vermeld staat. Indien je videokunstwerk wordt geselecteerd voor de online tentoonstelling, dient je video zonder wachtwoord online toegankelijk te zijn voor publiek.
 • Geef je bestand de titel: ‘Naam kunstenaar, titel werk’ Bijvoorbeeld: j.jansen_rodezee.doc.
  Let op: we nemen geen PDF’s mee in de beoordeling.

Residentie

Voor een kunstenaar die een door hem/haar/hen zelf gemaakt ontwerp voor EXODUS nader wil onderzoeken en uitwerken tot een kunstwerk, is één residentieplek beschikbaar. De residentieperiode is tussen januari en maart 2023. De residentie is in het voormalig klooster op Buitenplaats Doornburgh. Je krijgt de beschikking over een slaapkamer, woonkamer en werkkamer. Ook is er een werkplaats aanwezig. Je deelt de keuken met maximaal twee andere residenten.
De residentie geeft je de tijd en ruimte om onderzoek te doen voor de creatie van nieuw werk op basis van een door jou ingezonden ontwerp of plan. Je werk maakt daarna deel uit van de groepstentoonstelling op locatie.

Aanmelding

 • Wil je je aanmelden voor de residentieplek bij Buitenplaats Doornburgh in de periode januari – maart 2023 om daar je ontwerp voor EXODUS te realiseren, stuur ons dan een tekstdocument met beschrijving van je ontwerp en eventueel beeldschetsen. Laat ons ook weten waarom de residentie voor jou de ideale manier is om dit kunstwerk te vervaardigen.

Hoe gaat het verder met je inzending

Na elke inzending volgt binnen circa twee weken een ontvangstbevestiging per mail.

Kunstenaars van wie werk is uitgekozen voor de online presentatie op www.exodus.nu ontvangen hierover uiterlijk begin december 2022 persoonlijk bericht via de mail.

De kunstenaar die wordt uitgenodigd voor een residentie, krijgt hierover uiterlijk begin december persoonlijk bericht.
Kunstenaars van wie werk is uitgekozen voor de groepstentoonstelling in Buitenplaats Doornburgh, ontvangen hierover telefonisch bericht vanaf midden december 2022.