Deelnemende kunstenaars

Ontdek hier van welke kunstenaars je werk vindt in de groepstentoonstelling EXODUS.

Grote variëteit

Hoe verbeelden hedendaagse kunstenaars de verhalen en thema’s uit het Bijbelboek Exodus? In deze verhalen staat Mozes centraal. Hij leidt zijn volk uit de slavernij van Egypte naar het beloofde land, in een tocht door de woestijn die veertig jaar duurt. Heeft deze verzameling oude vertellingen nog betekenis voor ons vandaag?

Deze vragen stelde het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh in najaar 2022 met de Open Call EXODUS. Uit de ruim 700 inzendingen blijkt dat de verhalen uit Exodus nog steeds resoneren, en dat kunstenaars die kunnen verbinden met hun eigen leven en urgente maatschappelijke thema’s. Een curerende commissie selecteerde 28 werken voor de groepstentoonstelling. Drie van de kunstwerken kwamen tot stand via een residentie, hier op de buitenplaats. Thema’s die aan bod komen zijn ons slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden; vluchtelingen, landsgrenzen, status-lozen, identiteit, ontheemd zijn, een thuisgevoel creëren en consumentisme. 

En er is hoop. Een aantal kunstenaars zag het grote verhaal van de woestijntocht naar het beloofde land als metafoor voor een eigen spiritueel pad. Voor een te lopen, soms grillig levenspad waarbij je kan terugvallen op de eigen ‘innerlijke stem’. Waar je identiteit fluïde kan zijn, maar je kern beschermd blijft. En stemt het niet hoopvol dat zoveel kunstenaars zich via hun werk sterk maken voor het lot van de medemens en de toekomst van onze wereld?  

Mario Sergio Alvarez
Sam Drukker
Antonio Jose Guzman
Marcha van den Hurk en makers van de Pauluskerk Rotterdam
Wianda Keizer
Zhixin Liao
Szu-Han Lin
Eva Spierenburg
AnneMarie van Splunter
Gurt Swanenberg