Celine van den Boorn

At the European border door Celine van den Boorn

At the European border door Celine van den Boorn

Over het werk

60 x 90 cm
Acryl op foto ( op dibond)

2021

Het werk van Celine van den Boorn bevindt zich op het grensgebied tussen fotografie en schilderkunst. De kunstenaar schildert op persfoto’s. De mensen die hierop voorkomen, zoals vluchtelingen, laat zij achter lagen verf verdwijnen in de natuurlijke achtergrond. Hierdoor verschuift in het beeld de focus van de mens naar het landschap. In het nieuw gecreëerde landschap lijkt er een nieuwe, meer ideale werkelijkheid te ontstaan. Het oorspronkelijke onderwerp blijft echter voelbaar en zichtbaar. In de gelaagdheid die zij met haar werkwijze creëert, zoekt Celine naar spanning tussen het schijnbaar ongerepte landschap en de nog zichtbare sporen van menselijke aanwezigheid. Het gebied tussen actualiteit en tijdloosheid.  Het weg geschilderde onderwerp is in eerste instantie nauwelijks te zien. Pas als je goed kijkt, of als je je langs het werk beweegt en het licht verandert, wordt het zichtbaar. Je ziet dan de matte, geschilderde silhouetten op de glanzende foto. De kleurrijke bollen die door het landschap lijken te zweven zijn onbeschilderde doorkijkjes naar de oorspronkelijke foto waarin onder andere details van tentdoeken en kleding te zien zijn. 

Over de maker

Celine van den Boorn onderzoekt in haar werk het spanningsveld tussen de aan-  en afwezigheid van de mens in een landschap. 

Haar werk is sterk maatschappelijk georiënteerd. Ze laat zich leiden door actuele persfoto’s, waarin confronterende samenkomsten van mens en natuur het onderwerp zijn. De in haar ogen wringende, contrasterende samenkomsten van mens en landschap zijn vooral zichtbaar bij onderwerpen als toerisme, oorlog, conflicten en migratie.    
Sinds 2013 houdt ze zich bezig met het thema vluchtelingen. Ze is erg gefascineerd door de uitersten in het beeld en verhaal van de vluchteling; het contrast tussen de troosteloze situatie van veel vluchtelingen versus de felgekleurde tenten en bagage, maar ook onzekerheid versus vertrouwen, hoop versus werkelijkheid en beweging versus stilstand.

Celine van den Boorn is sinds 2007 docent op de HKU bij de opleiding Graphic Design. In 2022 exposeerde ze onder meer bij Singer Laren, Anna Singer Art, in Laren, bij UNSEEN, galerie LangArt, inAmsterdam en bij Atelier Néerlandais, De zeggingskracht van kunst in de diplomatie, in Parijs.

At the European border is de inzending van Celine van den Boorn voor de Open Call EXODUS van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh.

www.celinevandenboorn.com