Initiatiefnemers

EXODUS de Open Call, EXODUS de online presentatie en EXODUS de tentoonstelling zijn een initiatief van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh.

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van EXODUS waren de samenwerkingspartners Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh. Het Bijbels Museum deelt voor deze tijd relevante verhalen met een zo groot mogelijk publiek. Het doet dat met reizende tentoonstellingen en activiteiten die het zelf of met coproducenten cureert. Het museum presenteert zijn werk op verschillende plekken in het land samen met partners, In musea, in monumentale kerken en in publieke gebouwen.

Buitenplaats Doornburgh bij Utrecht organiseert sinds 2019 residenties, tentoonstellingen, workshops en lezingen op het snijvlak van kunst en wetenschap.

zwart wit letterlogo van initiatiefnemers bijbels Museum

Samenwerkingspartners

De Werkelijkheid, een actief netwerk van kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond, en The Turn Club – een kunstenaarsnetwerk dat de samenleving via verbeelding, schoonheid en spel inspirerende vergezichten wil bieden – zijn ook partner in EXODUS. Zij dragen bij aan het verspreiden van de Open Call in hun achterbannen en aan de inhoudelijke activiteiten tijdens de tentoonstellingsperiode.

Met EXODUS willen de initiatiefnemers mensen in het hart raken, zachtmoedig confronteren, inspireren en bemoedigen. En laten zien welke belangrijke bijdrage kunst kan leveren aan een samenleving in tijden van spanning en verandering.