Artists in residence

Cecilia Rebergen aan het werk

Artists in residence

Binnen de Open Call EXODUS was plek voor drie artists in residence. Kunstenaars Monika Dahlberg, Wianda Keizer en Cecilia Rebergen verbleven 1 tot 3 maanden in het voormalig klooster van Buitenplaats Doornburgh. Zij maakten daar nieuw site-specifiek werk voor EXODUS de tentoonstelling. Zij creëerden dit werk op basis van het ontwerp of idee dat ze instuurden voor de Open Call. Hun werk kreeg een plaats in de groepstentoonstelling.

EXODUS was een project van het Bijbels Museum in samenwerking met Buitenplaats Doornburgh. Er waren ruim 700 inzendingen voor de Open Call. Zestig werken kregen een plek in EXODUS de online tentoonstelling. Vierentwintig werken vormden de groepstentoonstelling EXODUS die van 24 maart t/m 24 september 2023 te zien was in Buitenplaats Doornburgh in Maarssen.