Thom van Rijckevorsel

It has all the colors and all the shapes and all the moves door Thom van Rijckevorsel (videostill)

It has all the colors and all the shapes and all the moves door Thom van Rijckevorsel

Over het werk

3 schermen van 120 cm x 200 cm
Video-installatie

2020

Dit videowerk van Thom van Rijckevorsel is geïnspireerd op de vorm en functie van een middeleeuws triptiek: drie op hout geschilderde panelen met een Bijbelse voorstelling. Deze triptieken waren vaak inklapbaar zodat ze op relevante momenten geopend konden worden of er mee gereisd kon worden om de boodschap te verspreiden. De middeleeuwse mens kon uit alle symbolen, kleuren en verwijzingen lezen wat er van hem verwacht werd. Ook toonden deze wat de consequenties van zijn handelen waren.

Dit, in tegenstelling tot ons, moderne mensen. Wij kunnen onze eigen keuzes maken: wat we doen en wie we willen zijn. Alles in ons leven lijkt dat te communiceren. Een palet aan apps, brands en producten staat ons ter beschikking om het project ik voortdurend in de steigers te zetten. De kunstenaar ziet een link met de stone tablets met leefregels die Mozes van God ontving. 

Over de maker

Thom van Rijckevorsel maakt tekeningen, video’s, sculpturen en installaties. Zelf ziet hij zijn werken als images under construction. Als fysieke manifestaties van afbeeldingen, op weg om een beeld te worden. Ze veranderen, houden de opties nog even open, zoeken naar mogelijkheden om iets te worden. Of om juist uit aan een knellende vorm te ontsnappen. De werken hebben een geïmproviseerde opzet waarin het maakproces zichtbaar is. Ze gaan over het maken zelf, het slijpen, schaven en schetsen aan een universum dat zich (nog) niet helemaal laat vangen.

In 2020 had Van Rijckevorsel een solo-expositie Rock Paper Screen in Museum JAN, Amstelveen en was zijn werk onderdeel van de tentoonstelling Momentum in Museum Voorlinden. In 2022 nam de kunstenaar deel aan de tentoonstelling Prospects, Art Rotterdam.
It has all the colors and all the shapes and all the moves is de inzending van Thom van Rijckevorsel voor de Open Call EXODUS van Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh

www.thomvanrijckevorsel.com