Marieke Ploeg

Asjera’s terugkeer (detail) door Marieke Ploeg (foto kunstenaar)

Asjera’s terugkeer door Marieke Ploeg

Over het werk

5 x 5 x 15 cm maal 3000
Aardewerk

2022

Ooit werd God aanbeden als echtpaar. In de oude tempel van Jeruzalem stonden ze zij aan zij, Jahweh en Asjera, een mannelijke en een vrouwelijke verschijningsvorm van God. Dan wordt de tempel door vijanden verwoest. De elite van Israël wordt naar Babylon meegevoerd.

In het verhaal van Mozes, die zijn volk bevrijdt uit de slavernij in Egypte, is nog maar ruimte voor één God, en die God is een man. Deze jaloerse God duldt geen anderen naast zich, zèlfs niet zijn vrouwelijke wederhelft. Hij laat Asjera’s beelden stukslaan en veroordeelt haar verering als afgoderij. Haar beelden zijn stuk en ze is weggeschreven uit de verhalen. God raakt uit evenwicht. Zijn mannelijke helft krijgt de overmacht. Haar vrouwelijk helft blijft duizenden jaren in ballingschap.

Recentelijk zijn er in en rond Jeruzalem 3000 beelden van Asjera teruggevonden daterend uit de tijd van de oude tempel (700-600 v.C). De beeldjes lagen vooral in woonhuizen.  

Het werk Asjera’s terugkeer bestaat uit een colonne van 3000 hedendaagse versies van Asjera die terugkeert uit ballingschap. Ze keert terug om haar plek in onze huiskamers, verhalen en bewustzijn weer in te nemen. Ze keert terug naar haar plaats, naast – en in evenwicht met –  haar mannelijke helft.

Marieke Ploeg nodigt je uit om een beeldje van Asjera uit de colonne mee te nemen naar huis, om haar daar een plek te geven in je huiskamer. Zo is het werk een wederkerige gift, de teruggave van Asjera aan jou en de teruggave van een plaats in jouw dagelijks leven aan Asjera.

Over de maker

Marieke Ploeg zoekt in haar werk naar het vrouwelijke goddelijke. Ze werkt op de grens waar materie en transcendente ervaringen samenkomen. Haar beeldend werk raakt thema’s als levenskracht en de natuurlijke beweging van groei, baren en verval.
Ploeg is medeoprichter van Werkplaats Overvloed in Utrecht en haar werk was onder andere te zien op landgoed ’t Soete Zod in 2022.

https://www.mariekeploeg.nl/