Roosje Verschoor

The Weather Forecast door Roosje Verschoor (foto kunstenaar)

The Weather Forecast door Roosje Verschoor

Over het werk

Video-installatie
2016

The Weather Forecast bestaat uit een negenkanaalsvideo-installatie op twee schermen. De films draaien in een loop van vijf minuten. Op verschillende momenten vertonen de beelden visuele overeenkomsten. De installatie wordt vertoond in een donkere ruimte met geluidsinstallatie.

Roosje Verschoor: ‘Ik verwonder me sterk over de tijd waarin we leven. We zien voortdurend foto’s en video’s van gebeurtenissen waar we ons bij betrokken voelen. Overal zijn camera’s, maar we hebben weinig invloed. Ik geloof erin dat we de neiging hebben iemand te helpen wanneer die in nood is. Ik geloof dat diezelfde neiging wordt getriggerd als we bijvoorbeeld iemand op televisie zien vallen. Maar dan kun je niets doen.

The Weather Forecast is ook voortgekomen uit die ervaring van machteloosheid. En uit de veelheid aan beelden waardoor ik me soms letterlijk overspoeld voel. Door de beelden van vluchtelingenstromen verbaasde ik me over de afwijzende manier waarop Europa met vluchtelingen omging. Ik probeerde te begrijpen wat er aan de basis lag van ons Westerse denken over grenzen en verantwoordelijkheid. Daarbij raakte ik steeds meer geïnteresseerd in de rol die water speelt in ons leven. In hoe water symbool kan staan voor iets dat ons verdeelt. Europa is begrensd door water.

Naarmate ik meer onderzoek had gedaan, besloot ik om terug te gaan naar de videobeelden die me aanvankelijk zo’n verontrust gevoel hadden gegeven. In de uiteindelijke installatie heb ik found footage gecombineerd met mijn eigen materiaal. De voice-over bestaat ook uit een compositie van verschillende teksten die ik heb geschreven. Deels wordt daarin verteld over mijn ervaring van ‘verdrinken’ in nieuwsbeelden. Het gaat ook over de weersvoorspelling van regen en hoe je veilig uit het water komt als je dreigt te verdrinken. De tekst gaat over angst, (valse) controle en overgave.’

Over de maker

Roosje Verschoor (1986) is een internationaal exposerende beeldend kunstenaar die fotografie studeerde aan de Rietveld Academie. Ze had o.a. solo-exposities in Kunst Kan (The Struggle is Real, 2021), SBK /Galerie 23 te Amsterdam, 2021, Galerie Brummelkamp, UMC Amsterdam (Bending Benchmarks, 2021) en als curator in OSCAM, Amsterdam (Double Heritage, 2020). Sinds 2019 is er een permanente expositie te zien Bending Benchmarks in Marowijne Art Park, Suriname.

Ze deed residenties in Miet Air (casting bronze, in Beers, NL 2021), Klapmutsenveem 62 en AGALAB (Amsterdam, 2020 en 2019) en in Tembe Art Studio (Moengo, Suriname 2019). Groepstentoonstellingen waaraan Verschoor deelnam waren o.a. Big Art Amsterdam 2022, Prospects Art Rotterdam 2022, AZC-Style (Studio Harris Blondman 2018), Once Upon Water (Artscape Gibraltar 2018), Plastic (Millepiani, Rome 2018), Deh Watt Kissi Mi (Amsterdam UMC 2018) en Butzkebad (Schaufenster, Berlin 2018). Ze ontving subsidies en deed mee aan festivals, o.a. Head On Photo Festival (Sidney, Australia 2022), Fotofestival Leiden 2021), Against the Tide (reizende expo 2018), DA2 Domus Artium (Salamanca, Spain), El Lobi, Santurce (Puerto Rico) en Liquidscapes (Totnes, Devon, UK). Verschoor publiceerde o.a. Moengo! (eigen publicatie 2020), Zine (De Vrolijkheid, AZC-Style 2019) en haar werk was o.a. te zien in Grote Nederlandse Kunstkalender (2022), Telegraaf en Volkskrant. Ze geeft lezingen en workshops. The Weather Forecast is haar inzending voor de Open Call EXODUS van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh.

https://roosjeverschoor.com