Marcha van den Hurk

Dialoogtekening EXODUS (2023) door Marcha van den Hurk i.s.m. makers van Pauluskerk Rotterdam

Dialoogtekening EXODUS door Marcha van den Hurk i.s.m. makers van Pauluskerk Rotterdam

Over het werk

2.40 x 2.10 meter
Gemengde technieken op canvas
2023

Marcha van den Hurk is een sociaal geëngageerd kunstenaar. Ze werkte samen met makers van het Open Atelier van de Pauluskerk in Rotterdam. Exodus was het vertrekpunt voor hun grote dialoogtekening.

Veel bezoekers in de Pauluskerk hebben kennis van de Bijbel, Thora of Koran. Van nature is er veel interesse in de aan Exodus gelieerde verhalen. De kerk biedt immers opvang en hulp aan mensen die hebben moeten vluchten. Sommigen zijn onderdrukt (geweest). Er komen arbeidsmigranten, mensen zonder verblijfspapieren en/of dak boven hun hoofd. Zij zijn ervaringsdeskundigen in het leven van hun Exodus.

Dialoogtekening Exodus

Dialoogtekenen

Elf jaar geleden ontwikkelde Marcha van den Hurk het concept van dialoogtekenen. Mensen ontmoeten elkaar aan de tafel en tekenen of schrijven wat er in hen opkomt. Zij reageren op elkaar in woord en in beeld, spontaan. Het resulteert in grote, aansprekende kunstwerken. Werken, die getuigen van de verlangens en ideeën van mensen die zich niet kunnen of willen neerleggen bij de status quo. De tekeningen tonen hun veerkracht en strijd, hun humor. En de last die zij met zich meedragen.

Co-creatie

Het maken van een dialoogtekening is een langdurig proces van co-creatie. Het tekenen gaat net zo lang door tot totdat er een kunstwerk is ontstaan. Een kunstwerk dat voldoende gelaagdheid, authenticiteit, engagement, zeggingskracht en artistieke kwaliteit bevat. Dat kan wel twee tot drie maanden duren. Van den Hurk begeleidt en bewaakt het artistieke proces. Ze tekent zelf ook mee en zorgt ervoor dat de inbreng van alle deelnemers tot zijn recht komt. Sjarel Ex, voormalig directeur Boijmans van Beuningen beschrijft het proces van dialoogtekenen als ‘een optocht langs de randen naar het midden toe’. De Exodus van de Pauluskerk werd een ontdekkingstocht, dicht op het lijf geschreven.

Over de maker

In de Pauluskerk kun je filosoof, schilder, dichter of muzikant zijn. Bezoekers van de Pauluskerk zijn levenskunstenaars. Door samen kunst te maken, ontstaan er andere gesprekken; nieuwe manieren om met de wereld om te gaan Het sterkt onze levenskracht. Tegelijkertijd creëert de Pauluskerk openheid en begrip in de stad voor al die mensen die niet kunnen of willen meedraaien in het bestaande economische, culturele of maatschappelijke systeem. Of die daar serieus vraagtekens bij stellen. Met kunst en cultuur maken de kunstenaars van de Pauluskerk de verhalen zichtbaar, hoorbaar en invoelbaar. Hiermee bouwen ze mee aan maatschappelijke actie, bewustwording en verandering. In de Open Ateliers komen veel verborgen talenten naar boven. Onder leiding van o.a. Marcha van den Hurk ontwikkelen en ontplooien zij zich.

Marcha van den Hurk (Winterswijk 1975) studeerde aan de AKI en Dutch Art Institute in Enschede. Van den Hurk werkt in uiteenlopende media: ze maakt ruimte vullende installaties, fotografeert, tekent, beeldhouwt, en combineert verschillende media. In haar werk staat de mens centraal. Mensen in relatie tot elkaar, in relatie tot hun omgeving en de samenleving. Ze onderzoekt hoe de omgeving de identiteit van de mens bepaalt, maar ook hoe de mens zijn identiteit uit in het vormgeven van zijn omgeving.

Binnen- en buiten de kunstwereld

Tegenwoordig betrekt Marcha mensen binnen- en buiten de kunstwereld in haar praktijk. Ze richt zich steeds meer op het werken in samenwerkingsverband. Zo maakte zij voor de Rotterdam Art Week een monumentale kunstinstallatie met gedetineerden van penitentiaire inrichting De Schie. In De Etalage voor Stedelijk Museum Schiedam maakte zij dialoogtekeningen en een ruimte vullende installatie met mensen die aan hun mentale gezondheid werken. Ook werkt ze samen met studentengroepen en collega kunstenaars.

Dialoogtekening is de inzending van Marcha van den Hurk en de makers van de Pauluskerk voor de Open Call EXODUS van Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh

https://www.pauluskerkrotterdam.nl/kunst-cultuur/http://www.marchavandenhurk.com