Marcha van den Hurk

Dialoogtekening (2023 – ontwerp) door Marcha van den Hurk i.s.m. makers van Pauluskerk Rotterdam

Dialoogtekening door Marcha van den Hurk i.s.m. makers van Pauluskerk Rotterdam

Over het werk

2.40 x 2.10 meter
Gemengde technieken op canvas
2023 (nog te maken)

Marcha van den Hurk is een sociaal geëngageerd kunstenaar. Samen met makers van het Open Atelier van de Pauluskerk in Rotterdam zal ze werken aan een grote dialoogtekening met Exodus als vertrekpunt. Veel bezoekers in de Pauluskerk hebben kennis van de Bijbel, Thora of Koran. Van nature is er veel interesse in  de aan Exodus gelieerde verhalen. De kerk biedt immers opvang en hulp aan mensen die  hebben moeten vluchten, onderdrukt zijn (geweest), arbeidsmigranten, mensen zonder verblijfspapieren en/of dak boven hun hoofd. Zij zijn ervaringsdeskundige in het leven van hun Exodus.

Elf jaar geleden ontwikkelde Marcha van den Hurk het concept van dialoogtekenen: Mensen ontmoeten elkaar aan de tafel en tekenen of schrijven wat er in hen opkomt, in woord en in beeld, spontaan en reagerend op elkaar. Het resulteert in grote, aansprekende kunstwerken, die getuigen van de verlangens en ideeën van mensen die zich niet kunnen of willen neerleggen bij de status quo. De tekeningen tonen hun veerkracht en strijd, hun humor en de last die zij met zich meedragen.

Het maken van een dialoogtekening is een langdurig proces van co-creatie. Het tekenen gaat net zo lang door tot totdat er een kunstwerk is ontstaan dat voldoende gelaagdheid, authenticiteit, engagement, zeggingskracht en artistieke kwaliteit bevat. Dat kan wel twee tot drie maanden duren. Van den Hurk begeleidt en bewaakt het artistieke proces, tekent zelf ook mee en zorgt ervoor dat de inbreng van alle deelnemers tot zijn recht komt. Volgens Sjarel Ex, voormalig directeur Boijmans van Beuningen kun je het proces van dialoogtekenen beschrijven als ‘een optocht langs de randen naar het midden toe’. De Exodus van de Pauluskerk wordt een ontdekkingstocht, dicht op het lijf geschreven.

Over de maker

In de Pauluskerk kun je filosoof, schilder, dichter of muzikant zijn. Bezoekers van de Pauluskerk zijn levenskunstenaars. Door samen kunst te maken, ontstaan er andere gesprekken en nieuwe manieren om met de wereld om te gaan Het sterkt onze levenskracht. Tegelijkertijd creëert de Pauluskerk openheid en begrip in de stad voor al die mensen die niet kunnen of willen meedraaien in het bestaande economische, culturele of maatschappelijke systeem, of die daar serieus vraagtekens bij stellen. Met kunst en cultuur maken de kunstenaars van de Pauluskerk de verhalen zichtbaar, hoorbaar en invoelbaar. Hiermee bouwen ze mee aan maatschappelijke actie, bewustwording en verandering. In de Open Ateliers komen veel verborgen talenten naar boven, die zich onder leiding van o.a. Marcha van den Hurk ontwikkelen en ontplooien.

Marcha van den Hurk (Winterswijk 1975) studeerde aan de AKI en Dutch Art Institute in Enschede. Van den Hurk werkt in uiteenlopende media: ze maakt ruimte vullende installaties, fotografeert, tekent, beeldhouwt, en combineert verschillende media. In haar werk staat de mens centraal. Mensen in relatie tot elkaar, in relatie tot hun omgeving en de samenleving. Ze onderzoekt hoe de omgeving de identiteit van de mens bepaalt, maar ook hoe de mens zijn identiteit uit in het vormgeven van zijn omgeving. Tegenwoordig betrekt ze mensen binnen- en buiten de kunstwereld in haar praktijk en richt zich steeds meer op het werken in samenwerkingsverband. Zo maakte zij voor de Rotterdam Art Week een monumentale kunstinstallatie met gedetineerden van penitentiaire inrichting De Schie. In De Etalage voor Stedelijk Museum Schiedam maakte zij dialoogtekeningen en een ruimte vullende installatie met mensen die aan hun mentale gezondheid werken. Ook werkt ze samen met studentengroepen en collega kunstenaars.

Dialoogtekening is de inzending van Marcha van den Hurk en de makers van de Pauluskerk voor de Open Call EXODUS van Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh

https://www.pauluskerkrotterdam.nl/kunst-cultuur/http://www.marchavandenhurk.com