Door wie

EXODUS is een samenwerkingsproject. We danken graag de volgende partners zonder wie het project onmogelijk zou zijn.

Asjera’s terugkeer, onderdeel van de tentoonstelling EXODUS (2023), Buitenplaats Doornburgh (foto Lize Kraan)

Initiatiefnemers

EXODUS, de Open Call, de online tentoonstelling en de groepstentoonstelling, is een productie van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh in samenwerking met De Werkelijkheid en The Turn Club.

Financiers

Heel hartelijk dank aan onderstaande partners zonder wie het niet mogelijk is om EXODUS te realiseren:

het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed

Ook zijn we dank verschuldigd aan het Rita en Rudolf Boon-Schillingfonds en de Vrienden van het Bijbels Museum voor het mogelijk maken van dit project!