Door wie

De Open Call EXODUS is een samenwerkingsproject. We danken graag de volgende partners zonder wie het project onmogelijk zou zijn.

Tentoonstelling Een huis voor de geest (2019), Buitenplaats Doornburgh (foto Ronald Tilleman)

Initiatiefnemers

EXODUS de Open Call en EXODUS de online tentoonstelling zijn een initiatief van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh in samenwerking met De Werkelijkheid en The Turn Club.

Financiers

Heel hartelijk dank aan onderstaande partners zonder wie het niet mogelijk is om Open Call EXODUS te realiseren:

het publieke stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed

Ook zijn we dank verschuldigd aan het Rita en Rudolf Boon-Schillingfonds en de Vrienden van het Bijbels Museum voor het mogelijk maken van dit project!