Caren van Herwaarden

The History of Exodus (detail) door Caren van Herwaarden

The History of Exodus door Caren van Herwaarden

Over het werk

265 x 390 x 7,5 cm
Collage op papier met beelden van textiel

2021

Caren van Herwaarden poogde het menselijk streven en de tekortkomingen van de mens te vatten in één werk. Het resulteerde in een wandvullende collage op papier: een terugkerende parade van vluchten, thuiskomen, strijd en verzoening.

Vaak vormt een verhaal de aanzet tot het werk van Caren. Exodus is zo’n verhaal, een tijdloos thema dat zich helaas niet beperkt tot de vlucht uit Egypte, de barre tocht door de woestijn. In The History of Exodus gaat het om de verhalen van vluchtelingen. Ook het boek Dit zijn de namen van Tommy Wieringa vormde een inspiratie. De vorm van het werk, waardoor je het als het ware kunt lezen, is geïnspireerd door de oude kalender-iconen van de orthodoxe Russische kerk.  

In het werk van Caren van Herwaarden zie je veel groepen mensen. Het is voor haar een manier om verbanden te zien. Om haar positie ten opzichte van de ander te bepalen.
Maar ook om zichzelf in een morele traditie te plaatsen. The History of Exodus is een verzameling van menselijke driften, goede en slechte.

Met mijn werk ben ik het kwaad aan het bezweren, alsof ik de loop der dingen kan sturen. Alsof ik het kan stilzetten en bevriezen tot één werk. Alsof ik het al tekenend om kan buigen tot iets goeds.                                                             
                                                                           – Caren van Herwaarden

Over de maker

“De tekeningen van Caren van Herwaarden verbeelden het streven en mislukken van het menselijk handelen, en beslaan méér dan de weergave van de buitenkant. Van Herwaarden dringt diep tot haar figuren door, ook al blijven ze anoniem en ondergeschikt aan de groep waarbinnen ze veelal worden afgebeeld. Een enkeling voelt zich gekoesterd door aandacht, maar de empathie van de maker betreft vooral de mens als groepswezen.

Als kijker voel je het ongemak, de onlust broeien: de wellust, de neiging naar chaos en strijd. Maar de kunstenaar weet het ergste op het nippertje te vermijden: de structuur die zij aan haar tekeningen meegeeft wint en biedt troost naast opwinding, schoonheid naast chaos, licht naast donkerte.”

                                                                           – Hendrik Driessen (2021)

www.cvanherwaarden.com