Charlotte Schrameijer

Home is where the heart is  door Charlotte Schrameijer

Home is where the heart is door Charlotte Schrameijer

Over het werk

170 x 310 cm
Geweven wandkleed
2021

Charlotte Schrameijer ervoer als kind hoe aan de veiligheid van haar thuis, het paradijs van haar jeugd,  abrupt een eind kwam: zo broos het bestaan, ergens hoeft maar aan een touwtje te worden getrokken en het kaartenhuis stort ineen. Het ‘verloren paradijs’ is voor haar een essentieel gegeven, dat zij ervaart in de wereld om haar heen. De gevolgen van ons menselijk handelen op de natuur en op het samenleven op aarde zijn immens. De ongelijkheid tussen mensen neemt toe; tallozen leven in onveiligheid of zijn op de vlucht. De chaos die we aanrichten is enorm.

Om grip te krijgen op deze chaos en de stroom van beelden die het bewijs hiervan vormen én op haar verwarring hierover, verzamelt Schrameijer beelden. Foto’s van plekken die haar verontrusten: oorlogsgebieden, omstreden grensgebieden, vluchtelingenkampen, vervuilde gebieden. Het is haar manier om de entropie van de wereld om zich heen in kaart te brengen. 

Hieruit ontstaan collages waarin ze zoekt naar een balans tussen verleiding/versiering en inhoudelijke betekenis. Tussen iets dat van een afstand bezien ‘mooi’ lijkt, maar bij nader beschouwing een rauwe werkelijkheid blijkt te zijn. De collages snijdt Schrameijer uit tot ‘papieren tapijten’ of kantwerken. Hierbij zoekt ze de grenzen op van het papier. Hoe kwetsbaar kan dit zijn zonder dat het uit elkaar valt? En wat ontstaat er wanneer het uit elkaar valt? Inhoud en vorm probeert ze zo samen te brengen.

Home is where the heart is  van Charlotte Schrameijer is een vertaling van haar papercut collages naar een geweven tapijt. Ze zocht daarin naar zaken als gelaagdheid & concentratie versus uiteenvallen van het beeld en het contrast tussen het rijkdom van het materiaal en de collage van dystopische beelden van een hedendaagse exodus.

Over de maker

Charlotte Schrameijer studeerde filosofie aan de UvA, schilderen en monumentale vormgeving aan de Gerrit Rietveld én volgde diverse Kunsteducatie-opleidingen. Haar werk helpt, in de woorden van Cees de Boer “… bijdragen aan onze kennis van de wereld. Haar collageknipsels schuiven beelden van een verontrustende natuur en beelden van een poëtische natuur in elkaar tot een nieuw beeld waarin, wat mij betreft, chaos en informatie in gelijke hoeveelheden gemengd zijn. Naar mijn mening presenteren haar collages wat in de wetenschap heet entropie: entropie duidt de mate van chaos van een systeem aan, en daarmee de mate waarin de ontvanger van de boodschap is gemoeid in het ontcijferen van de boodschap die het systeem overdraagt. De uitdaging in deze collages met al hun verleidelijke kwetsbaarheid en discontinue beeldvorming, is de uitdaging van de gelijktijdige ontcijfering en reconstructie van poëzie en paniek. Zoals het water van de zee helder kan zijn en tegelijkertijd extreem vervuild, worden Schrameijers werken welhaast tot zinnebeelden van onze actuele verwarring ten opzichte van ‘de’ natuur…”

Schrameijer exposeerde o.a. in ART ON PAPER, VOUCH/Loods 6 en CLOUD Gallery (Amsterdam 2022), Biennale Le latidudini dell’ arte II (Pulchri Den Haag 2021), Galerie De Meerse, Galerie Noord Groningen en WGKunst (2020), Biënnale Le Latitudini dell’arte Genua (Italië) en Suzanne Biederberg Gallery Amsterdam (2019).
Ze deed meerdere residenties, illustreerde boeken en tijdschriften (o.a Herman Melville, Bartleby; John Steinbeck, De parel;   Maria Stahlie, De vlinderplaag; Opzij, Marie Claire en Midi en is docent aan ArtEZ Arnhem, AHK Academie van Bouwkunst en de AHK Academie voor Theater en Dans/Design&Technologie. Home is where the heart is is de inzending van Charlotte Schrameijer voor de Open Call EXODUS van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh.

www.charlotteschrameijer.nl