Eva Blaak

Regelcircus (detail) door Eva Blaak

Regelcircus door Eva Blaak

Over het werk

Verschillende afmetingen
Papier en karton

2022

Regelcircus is een rondreizende en alsmaar groeiende installatie, een kleurrijke wereld van karton die idealiter bij de kijker herinneringen oproept aan spelen en het verlangen aanwakkert om zélf dingen te maken of weg te dromen in eigen fantasiewerelden. Het werk roept ook vragen op… De Voorzitter – een groot mensfiguur – legt de kop op de schoot. Wat is hier aan de hand? De kartonnen koppen die van alle kanten de ruimte in staren, De Kwelgeesten, kijken naar De Kotsende Kat en Het Schoolpaard. Ze lijken met elkaar in gesprek te zijn, maar waar hebben ze het over?

De Voorzitter
De systeemkastcollectie

Eva: “De tegenstellingen zijn bij Regelcircus zichtbaar en voelbaar. Het is een verbeelding van mijn  vaststelling dat de systeemwereld meer en meer binnendringt in mijn persoonlijke, gewenste leefwereld (en die van anderen). Zo heb ik als voormalig studiehoofd bij ArtEZ ervaren dat de toenemende controledrift (en bureaucratie) verlammend werkt. Als moeder van een zorgintensief kind loop ik vast in procedures en systemen, terwijl ik zorgmedewerkers in dezelfde wirwar aan regels zie klem zitten. Ondertussen voelt ‘de burger’ zich niet gezien en keert deze zich tegen politiek Den Haag.

Binnen Regelcircus is de bezinning op verschillende vormen van inperking (de weerstand door tijd, regels en omstandigheden) een leidend thema. Op speelse en humorvolle wijze probeer ik datgene wat mij in de weg zit, of waar ik mij zorgen over maak, te omarmen en om te buigen naar iets moois. Ik probeer mijn eigen vrijheid te (her)vinden en vorm te geven. Dit proces sterkt mij om mijn standpunten kracht bij te zetten én om de reikwijdte van mijn handelen te vergroten. In deze bevrijdende en versterkende werking zit de link naar het EXODUS-project. Het verhaal van de uittocht biedt mij een bemoedigend en hoopvol perspectief. Op bevrijding uit een ongewenste, beklemmende situatie naar een plek van openheid en ruimte”. 

Over de maker

Eva Blaak (1976) is kunstenaar, docent bij Illustration Design (ArtEZ) én student aan de Master Kunsteducatie (Minerva). Binnen de master doet ze verdiepend onderzoek naar de relatie tussen (de voor haar onlosmakelijk met elkaar verbonden) rollen als kunstenaar en docent. Hierin is de vrijheid en onafhankelijkheid die ze in haar atelier ervaart het uitgangspunt. Ze ziet dit als een verworvenheid maar ook als een staat van rijkdom. Het doet haar denken aan haar eigen academietijd waar ze alle tijd en ruimte kreeg om op onbevangen wijze te onderzoeken en te spelen. Een waardevolle ervaring die ze ook al haar studenten gunt, zéker in een tijd waarin er veel van jonge mensen wordt gevraagd en waar doelmatige principes en de drang naar controle vaak leidend zijn. Voor Eva zijn dit allemaal zaken die het werkelijke vrije creatieve proces verstoren en de pluriformiteit van de student en het vakmanschap van de docent onder druk zetten. Het werk van Eva was onlangs te zien bij Galerie2020 in Otterlo en bij Kunstruimte Y2 in Groningen en werd gepubliceerd in KUNSTZONE (tijdschrift voor kunst en cultuur in het onderwijs. Regelcircus is de inzending van Eva Blaak voor de Open Call EXODUS van Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh

https://padlet.com/EvaBlaak/EvaBlaak