Henrique van Putten

we blindly trust what we know (detail) door Henrique van Putten (foto kunstenaar)

we blindly trust what we know door Henrique van Putten

Over het werk

250 x 250 x 200 cm
Textiel, wol
2022

‘Afgelopen zomer ben ik begonnen aan de installatie we blindly trust what we know. Een kunstwerk van textiel dat in de loop van de tijd verder zal groeien en/of van samenstelling veranderen. Er is een groep gele hondachtige beesten te zien die zich, hangend aan parachutevormen en zich vastklampend aan elkaar, in een tussenruimte bevinden van wat was en nog gaat komen.

Dit werk is misschien geen letterlijke vertaling van het boek Exodus. De gele honden tonen ons echter zeker een soortgelijke woestijnervaring: vasthouden en loslaten, vertrouwen en twijfel, angst en overgave, onvrede en harmonie.

Een strijd van het hoopvol samen op weg gaan, maar er al snel achter komen dat je tegen je eigen en elkaars tekorten aanloopt. Erachter komen dat Gods wegen zo vaak niet onze wegen zijn, en ons ongenoegen daarover. Het werk vertelt een verhaal over de gelijktijdigheid van hoop en het onvermijdelijk falen.’
– Henrique van Putten

we blindly trust what we know door Henrique van Putten

Over de maker

Deze thematiek inspireert Henrique van Putten al geruime tijd: in haar poging zich tot God en de mens te verhouden staat het menselijk tekort, La condition humaine, centraal: de mens als een beperkt wezen en het interne conflict dat daardoor ontstaat. In haar beeldend werk vertaalt Van Putten haar bevindingen naar hedendaagse fabels. Haar dieren en fantasiecreaties geven uitdrukking aan onze menselijke gevoelens. Ze geven de harde realiteit iets vertederends. De boodschap kan op deze manier heel dichtbij komen. Maar, ze laten de mens ook in een spiegel kijken. Een spiegel die kan werken als loutering en uiteindelijk als troost. 

Henrique van Putten had in 2019 een solo-tentoonstelling bij Galerie van Slagmaat in Woerden. In 2022 was haar werk te zien bij Dag Nacht Weer Licht, Firma van Drie Gouda, samen met werk van Joris Fiselier en Claudia Huft. we blindly trust what we know is de inzending van Henrique van Putten voor de Open Call EXODUS van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh.

www.henriquevanputten.nl