Online tentoonstelling

Grote variëteit

De curerende commissie koos zestig werken uit ruim 700 inzendingen voor de Open Call EXODUS, hier te zien in EXODUS de online tentoonstelling.

Yuki Kho, voorzitter van de commissie: ‘De curerende commissie was overweldigd, verrast en geïnspireerd door de vele inzendingen. Het merendeel was van hoge artistieke kwaliteit. Het was een grote, maar ook leuke opdracht om samen uit de meer dan 700 inzendingen een selectie te maken. We zijn trots op het eindresultaat. Dat bevat werk gemaakt in verschillende disciplines, van makers met uiteenlopende achtergronden. Samen vertellen ze een meerstemmig verhaal. Veel werken schuren. Ze bevragen urgente hedendaagse maatschappelijke kwesties, zoals het erbarmelijke asielbeleid in de westerse wereld, de achtergestelde positie van de vrouw en de doorgeschoten consumptiemaatschappij.’

Laat je verrassen door de grote variëteit en kwaliteit. Sommige werken zijn ontwerpen; ze zijn later, in Buitenplaats Doornburgh als residentie, of in de eigen ateliers van de kunstenaars (af)gemaakt.

Man met koffer van Sam Drukker
Holy Blend van Bart Eysink Smeets

INITIATIEFNEMERS

Het Bijbels Museum organiseert reizende tentoonstellingen met in opdracht gemaakte kunst en bruiklenen rond Bijbelse thema’s en verhalen buiten de klassieke opzet van het museum. Vaak raken de tentoonstellingen ook aan andere religies of stromingen.
Buitenplaats Doorburgh bij Utrecht bestaat al sinds de zeventiende eeuw. Na jarenlang bewoond te zijn geweest door de Kanunnikessen van het Heilig Graf, organiseert Stichting Buitenplaats Doornburgh sinds 2019 residenties, tentoonstellingen, workshops en lezingen op het snijvlak van kunst en wetenschap.
Stichting De Werkelijkheid, voor en door kunstenaars met een vluchtelingenachtergrond, en The Turn Club – een kunstenaarsnetwerk dat de samenleving via verbeelding, schoonheid en spel inspirerende vergezichten wil bieden – zijn partner in EXODUS.

MET DANK AAN

EXODUS is mogelijk gemaakt dankzij de bijdragen van alle partners en de steun van Mondriaan Fonds, Vermeulen Brauckman Stichting, Fonds 21, Doopsgezind Predikfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Wessel Zwartsenberg Fonds, Zabawas, Rita en Rudolf Boon-Schillingfonds, Cultuurfonds Stichtse Vecht, K.F. Hein Fonds, Fentener van Vlissingen Fonds en MeyerBergman Erfgoed Groep.