Jonathan van Doornum

Leaves and Jacket door Jonathan van Doornum

Leaves and Jacket door Jonathan van Doornum

Over het werk

250 x 60 x 80 cm
Aluminium, staal, textiel, rits, vleespinnen, metaal en draad
2018-2021

Het werk Leaves and Jacket bestaat uit een vrijstaand aluminium statief. Hieraan hangt een kledingstuk dat gemaakt is van geponste eikenbladeren. Een soort camouflage jas. De jas bestaat uit losjes aan elkaar genaaide bladeren waardoor er een transparante vorm ontstaat. Het frame houdt niet alleen de jas overeind maar heeft ook een duidelijke verticale vorm waaruit dezelfde bladeren lijken voort te komen. Het geheel heeft een machine-achtige uitstraling. De indruk wordt gewekt dat de bladeren in beweging zijn en van een lopende band vallen.

‘We leven in een samenleving waarin het vaak pijnlijk zichtbaar wordt dat wederzijds contact onderhevig is aan excessen. Tegelijkertijd omringen we ons elke dag met meer technische ontwikkelingen waarmee we vaker met elkaar in contact kunnen staan. De invloed van deze technologische aspecten op ons leven is groot. Je kan hierin een vergelijking trekken naar de invloed van religie op de premoderne mens. Religie was toen de spil in je leven waar iedere besluitvorming omheen draait. Een aspect dat zelfs het esthetisch voorkomen van objecten sterk heeft beïnvloed. Iets dat nu terug te zien is bij de groeiende invloed van bijvoorbeeld slimme apparatuur. Levenloze objecten, zoals een koelkast, krijgen door de integratie van een internet verbinding plotseling de mogelijkheid om ons als gebruiker op de hoogte te stellen van informatie. Zo omringen wij ons met spullen die ineens meer zijn dan levenloze gebruiksvoorwerpen.’
                                                                             – Jonathan van Doornum

Over de maker

Zeggingskracht is voor Jonathan van Doornum het belangrijkste van een sculptuur. Als maker is hij hier continu naar op zoek. Een beeld moet ook zonder hem kunnen blijven bestaan. Soms lukt dat hem met een paar simpele bewegingen…. Meestal is het eindeloos wegen en bijstellen totdat het werk een eigen leven kan gaan leiden en tot de verbeelding gaat spreken.

De sculpturen van Jonathan van Doornum verkennen de onzichtbare wereld van objecten die verzenden en ontvangen. Hij doet dat door intermenselijk contact te visualiseren met verwijzingen naar zowel moderne technieken als historische ceremoniële objecten. Zijn interesse gaat uit naar de lege ruimte die spiritualiteit en traditie in ons leven hebben achtergelaten en die is opgevuld door vele technische dimensies. Van Doornum probeert de kijker te overtuigen om beter te kijken. Hij wil hen verleiden met de fysieke uitstraling van zijn werk. Hij vertaalt zorgvuldig geselecteerde culturele en historische referenties naar vorm en verbeelding. Hierdoor creëert hij kunstwerken die kruisverwijzingen maken in tijd en ruimte.

Van Doornum zal in 2023 exposeren bij Lustwarande ’23 – Eartheaters (werktitel), Lustwarande – Platform for Contemporary Sculpture in Tilburg. In 2022 had hij een duo-tentoonstelling S.O.S. – Academiehuis Zwolle. Van Doornum deed verder meerdere residenties, onder andere bij PARK in Tilburg en bij de Rijksakademie in Amsterdam. Ook is hij gastdocent op ArtEZ University of the Arts. Leaves and Jacket is de inzending van Jonathan van Doornum voor de Open Call EXODUS van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh.

https://www.jonathanvandoornum.nl/