Jaarverslagen

Meer weten over wie we zijn en wat we doen? Hier kun je de jaarverslagen van het Bijbels Museum bekijken.

Tentoonstelling Dit is mijn verhaal in Academiehuis Zwolle (foto K. Satjadibrata)

Verantwoording afleggen

Het Bijbels Museum legt jaarlijks verantwoording af in een bestuurs- en activiteitenverslag. Je kunt ze hier inkijken. Ondertekende exemplaren van de jaarrekening zijn op te vragen bij het bureau van het Bijbels Museum.

De statutaire naam van het Bijbels Museum is Stichting Bijbels Museum. 

KvK: 41199211 t.n.v. Stichting Bijbels Museum
RSIN: 3559907