Su Tomesen

Untitled (Palestine 1948) door Su Tomesen

Untitled (Palestine 1948) door Su Tomesen

Over het werk

48 x 13 x 0,5 cm
Spiegelglas

2009

In 2008 begon Su Tomesen via Fonds BKVB aan een artist in residence periode bij Makan House in Amman, de hoofdstad van Jordanië. Tijdens haar verblijf voerde het Israëlische leger een militaire operatie uit in het Palestijnse Gaza. Zeventig procent van de inwoners van Amman had Palestijnse wortels. De situatie in de stad was erg gespannen. Het was het gesprek van de dag. Lantaarnpalen kregen zwarte rouwbanden om. Tomesen merkte hoe dichtbij Palestina is in het dagelijkse leven van de inwoners. Ondanks – of dankzij ? – de door Israël opgelegde restricties om erheen te gaan.

Dit wringende dichtbij-en-toch-ver-weg werd het thema van de solo-expositie HOUNEK (Arabisch voor DAAR). Tomesen sloot hiermee haar werkperiode in Jordanië af. Met verschillende werken beoogde ze de zogenaamde ‘Palestinian Cause’ te verbeelden. Op deze manier kwam een connectie met haar Jordaanse en Palestijnse publiek tot stand.

Eén van de werken in HOUNEK was Untitled (Palestine 1948). Een spiegel heeft de vorm van de grenzen van het zogenaamde Mandaatgebied Palestina in 1948: net voor de verdeling van het gebied in een Arabische en een Joodse staat en de Arabisch-Israëlische oorlog die er uit voortvloeide. De Palestijnse exodus uit het gebied was hierna een feit. De rest is geschiedenis. Links en rechts van de spiegel waren een kaart van Jordanië en een kaart van Amman in dezelfde vorm van Palestina 1948 geknipt. Dit benadrukte de band van Jordanië en Amman met Palestina.

Over de maker

De openbare ruimte vormt het speelveld van de video’s, installaties, interventies, sociale sculpturen en fotografie van kunstenaar Su Tomesen (1970). Reizend, observerend en in dialoog met de omgeving toont zij een voorliefde voor het menselijk vermogen de publieke ruimte op inventieve wijze in eigen hand te nemen. Haar oeuvre leest als een visueel pleidooi voor een organische wereld waarin het leven zich vrijelijk ontwikkelt. Tevens stelt zij kanttekeningen bij het overgereguleerde Westen.

Haar werk beweegt zich op de grens van kunst en leven. Ontmoetingen en samenwerkingen monden niet zelden uit in blijvende relaties. Rode draad in haar werk? Optimisme over het aanpassingsvermogen van de mens in een immer veranderende wereld. Ook schuilt er een oproep in tot zorgdragen. Zorgdragen voor het behoud van deze organische omgang met de publieke ruimte. Subtiel schotelt ze de westerse toeschouwer een andere realiteit voor.

Haar werk is onder andere tot en met begin maart 2023 te zien in The Energy Show in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. In 2022 had zij de solo presentatie Toko Su bij Bureau Europa in Maastricht. In december 2022 en januari 2023 werkt zij in Yogyakarta aan een langlopend project met lokale straatverkopers. Untitled (Palestine 1948) is haar inzending voor de Open Call EXODUS van het Bijbels Museum en Buitenplaats Doornburgh.

www.sutomesen.nl